Autorizatia integrata de mediu

Oferim consultanta pe toata perioada de derulare a procedurii de autorizare integrata de mediu de pentru orice tip de activitate inclusa în Anexa 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Aceasta presupune, printre altele:

 

 • Audit initial de mediu pentru evidentierea conformarii cu legislatia de mediu aplicabila. Astfel, titularul este informat din timp asupra necesarului de investitii în vederea conformarii.

 • Cerere de Autorizatie integrata de mediu (formular special, complex si dosar cu toate documentele solicitate de agentia competenta de mediu);

 • Raport de amplasament (suntem atestati). Se intocmeste, printre altele, in vederea verificarii activitatii in ceea ce priveste conformarea cu tehnologiile BAT (Best Available Techniques) si cu VLE (valorile limita la emisie), impuse de UE la aderare.

 • Incadrare SEVESO (accidente majore cu substante periculoase):

- Calcul de încadrare conform HG804/2007 pentru a identifica articolul la care se încadreaza activitatea respectiva: 7,8 sau 10;

- Politica de prevenire a accidentelor majore, daca activitatea se incadreaza la art. 7 sau 8 din HG804/2007 

- Raport de securitate, daca activitatea se incadreaza la art. 10 din HG804/2007

 • Incadrare COV (compusi organici volatili din solventi organici): 

- Intocmire Bilant de solventi in vederea încadrarii în prevederile HG699/2003;  

- Intocmire Schema de reducere a emisiilor de COV, conform art. 5 din HG699/2003;

- Masuratori la emisie si imisie a COV-urilor emise in vederea verificarii cu prevederile Art. 5, 8 si 9 din HG699/2003

 • Incadrare IMA (instalatii mari de ardere), implicit respectarea prevederilor HG440/2010;

 • Incadrare POPs (poluanti organici persistenti)

 • Intocmire Bilant de mediu de nivel 0, 1 si 2 (suntem atestati);

 • Intocmire Evaluare de risc, daca e cazul

 • Participare activa in sedintele de analiza tehnica si de dezbatere publica, dupa caz;

 • Analize de mediu necesare;

 • Propunere Plan de masuri pentru conformare care este discutat si negociat cu titularul si cu autoritatile de mediu. Sunt stabilite masuri, resposabilitati, costuri si termene de implementare.

 • Intocmire alte documente solicitate de autoritati pe parcursul procedurii: planuri de gestiune a deseurilor, planuri de prevenire si interventie în caz de poluare accidentala, planuri de monitorizare etc.

 • Sugestii tehnice pentru adoptarea si implementarea masurilor de conformare.

 • La cerere putem reprezenta integral titularul in relatia cu autoritatile (anunturi publice, organizare sedinte, depunere, preluare acte etc.)

 

Autorizatia integrata de mediu se solicita pentru orice activitate cuprinsa in Anexa 1 a OUG 152/2005 pentru desfasurarea activitatii sau la inceperea activitatilor noi.

Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu este foarte complexa, in special datorita multitudinii de studii necesare. In plus, Planul de masuri este un document centralizat la nivel national, cu raportare la UE.

Copyright © 2010 Econova SRL Toate drepturile rezervate firma webdesign | webdesign | site cu administrare