Portofoliu EcoNOVA

 

În cadrul EcoNOVA, de la înfiinţare (oct. 2008) şi până în prezent, am oferit servicii de consultanţă de mediu la cel puţin 40 beneficiari (instituţii publice, ONG-uri, primării, firme private etc.). Domeniile de activitate ale beneficiarilor privaţi sunt diverse: ferme de vaci, porci, tăuraşi, păsări; staţii de biogaz, parcuri eoliene, service-uri auto, fabrici de vopsele, polistiren, depozite de deşeuri etc. Pentru instituţii publice am condus proceduri de avizare de mediu (pentru PUG-uri, PUZ-uri, sisteme de alimentare cu apă, canalizare). Un studiu amplu a fost făcut în cadrul unui proiect european şi a cosntat în evaluarea impactului activităţilor antropice asupra zonei de graniţă dintre România şi Moldova.

Toate livrabilele firmei au fost corecte, obiective şi valoroase, fiind apreciate de autorităţile competente de mediu şi de către beneficiari, astfel creându-ne un renume în domeniu.

 

  • Rapoarte de mediu pentru planuri urbanistice generale, de exemplu pentru comunele: Plataresti, Draguseni, Biliesti, Osesti, Focuri, Miroslava, Rediu, Victoria, Fîntînele, Breaza, Vicovu de Sus, Baluseni, Ciurea, Tudora, Tutora, Tomesti, Letcani, Movileni, Cotnari, Ungheni, Popricani, Grivita, Ciocani, Dagata, orasul Tg. Frumos etc.

 

  • Rapoarte de mediu pentru planuri urbanistice zonale din urmatoarele domenii: centrale electrice eoliene, fabrici de prelucrare mecanica, ansambluri rezidentiale etc.

 

  • Studii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte din urmatoarele domenii: centrale electrice eoliene, fabrici de vopsele, statii de biogaz, ferme zootehnice, extragerea agregatelor minerale, parcari subterane, statii de asfalt, sisteme de alimentare /canalizare, prelucrarea lemnului, cauciuc, materiale plastice, industrie chimica, managementul deseurilor, ansambluri rezidentiale, infrastructura rutiera, inclusiv poduri, amenajari piscicole etc.

 

  • Bilanturi de mediu pentru activitati din urmatoarele domenii de activitate: închidere unitati industriale, depozite de deseuri, statii de mixturi asfaltice, fabrici de prelucrare polimeri, prelucrarea lemnului, industria alimentara, industria extractiva, industria energetica, infrastructura, agricultura, silvicultura, piscicultura, industria chimica, industria textila si de prelucrare a fibrelor sintetice etc.

 

  • Studii de biodiversitate pentru urmatoarele domenii: extragerea agregatelor minerale, parcuri eoliene, ansabluri rezidentiale, proiecte diverse propuse în arii protejate;

 

  • Rapoarte de amplasament pentru unitati IPPC din domeniul industriei textile, industria extractiva, sinteza chimica, ferme de porci si pasari etc.

 

  • Rapoarte de securitate pentru unitati SEVESO din industria mobilei si a sintezei organice;

 

  • Studii de depoluare în industria vinului si în agricultura - zootehnie
Copyright © 2010 Econova SRL Toate drepturile rezervate firma webdesign | webdesign | site cu administrare